domingo, 12 de junio de 2011

Aptituds que tenen els nostres professional de l'educació

En el nostre centre educatiu creiem que és molt important tenir un equip docent qualificat per a treballar les emocions amb els infants. Per això creiem que un bon educador ha de tenir les següents aptituds:


  • Ha de tenir l’habilitat per entendre les necessitats, sentiments i problemes dels demés, posant-se en el seu lloc i responent correctament a les seves reaccions personals, és a dir, tot professional en l’educació ha de tenir empatia.
  • Ha de ser una persona inclusiva és a dir, ha de tenir la capacitat d’adaptar l’entorn al alumne.
  •  Ha de fomentar les activitats cooperatives.
  •  Ha de saber en tot moment que vol el grup.
  • Ha de tenir una destresa alhora de motivar el grup, de saber interpretar i escollir aquells suggeriments que sorgeixen del grup o saber adaptar-se al grup.
  •  Ha de ser autèntic, mostrar-se tal com és davant del grup i reconèixer les pròpies mancances.
  •   Ha de ser una persona de confiança envers als seus alumnes, famílies i companys d’equip
  •  Ha de conèixer en quin noment està el seu grup, és a dir, ha de conèixer el desenvolupament grupal del seu grup i saber respondre en cada etapa d’aquest.
  • Ha de conèixer diferents tècniques per a treballar amb el grup i també per observar i conèixer el seu grup.

L’estil de professors/es que tenim en el nostre centre segons Mercè Clariana és l’estil idealista, és a dir, és un estil de professional el qual atén a les persones. Creiem que els professors/es han de ser persones que busquin el coneixement emocional. Aquest estil és el que té la millor capacitat de comunicar-se amb les famílies i busca la felicitat.

En aquesta escola creiem que és molt important desenvolupar la intel·ligència intrapersonal i la interpersonal, és a dir, creiem que és essencial desenvolupar a tots els nostres infants la intel·ligència relacionada amb les emocions i que permet entendre’s a si mateix (intrapersonal) i la intel·ligència interpersonal o també anomenada social ja que és la capacitat per entendre a les demés persones amb empatia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario