domingo, 12 de junio de 2011

Dinàmiques per a pares i mares!

Hola famílies!

Com ja us havíem comentat en l'anterior reunió, hem estat treballant per tal d'aconseguir unes bones dinàmiques per a conèixer millor el món emocional i per tant comprendre millor als nostres infants. Bé, com ja sabeu, aquestes es duran a terme durant les reunions que queden al curs, que són 4. Per si voleu fer una ullada al que farem, us les penjem!


DINÀMIQUES PER A PARESRealment lliure
Edat: Adults.
Grandària del grup: Entre 20 i 30 persones.
Objectius:
- Fer reflexionar als pares sobre un valor tan important com és la llibertat.
- Pensar en com aplicar-la als fills/es.
Durada: 30 minuts aprox.
Materials:
No son necessaris.
Desenvolupament:
Primerament s'hauran de fer subgrups de 4 o 5 persones. Un cop fets, cada membre del subgrup haurà de de comentar aquestes preguntes: "Un moment a la meva vida al qual em vaig sentir lliure, un moment a la meva vida en que em vaig sentir oprimit, i per últim, un moment a la meva vida en que jo vaig oprimir a algú."  Després d'haver comentat aquestes preguntes, intentar realitzar una definició de llibertat i un altre de opresió.
Per últim farem una posada en comú, on construirem una definició única, i on convidarem als participants a reflexionar sobre la dinàmica feta.
Avaluació:
S'avaluarà la consecució del objectius proposats mitjançant la observació, així com el grau de satisfacció dels participants a través d'una enquesta.
Adaptacions:
S'han de tenir en compte les variants en el tipus de participants al qual va dirigit, l'edat, i altres característiques, com ara necessitats educatives especials.


Prejudicis socials
Edat: Adults.
Grandària del grup: Entre 20 i 30 persones.
Objectius:
- Anàlisis del comportament individual i social.
- Mostrar tots els prejudicis que tenim.
Durada: 40 minuts aprox.
Materials:
- Deu imatges de cares d'homes i dones (adults) enumerats de l'1 al 10.
- Llistat de preguntes.
Desenvolupament:
Primerament s'hauran de fer subgrups.
L'animador exosarà les deu fotografies enumerades; es tracta de que els participants, escullin el més ràpid possible els rostres de 3 persones a qui se'ls indica de ser autors del robatori d'un nen que posteriorment va morir víctima de l'impacte nerviós. Els autors del robatori estan allà.
Cada un haurà rebut el paper i llàpis per anotar els números de les persones a qui jutja com a possibles autors del robatori.
L'animador observarà els nombres anotats per cadascún dels integrants del subgrup i demanarà novament observar els nombres anotats, si algú vol corregir la primera anotació, ho pot fer però explicant el perquè.
 Cada equip anirà a reflexionar sobre l'exercici partint d'aquestes preguntes:
1. Al assenyar en forma ràpida les tres persones a qui considera autores del robatori, quines raons li van portar a fer-ho?
2. Quan en el moment següent se'l va donar la oportunitat de revisar, va fer alguna correcció?, i perquè?
3. Va haver-hi algun acord o unanimitat al jutjar a la determinada persona? Quines raons dona?
4. Quins són els detalls més significatius que els va portat a determinar que tal persona podia ser un dels autors del robatori?
Quan cada grup hagi acabar de respondre a les preguntes, l'animador donarà un full apart amb aquesta segona sèrie de preguntes:
1. Si els hi dic que cap d'aquestes dues persones es l'autor, vosaltres que dirian ara?
2. Perquè van acceptar tan fàcilment l'acusació que l'animador feia a aquestes deu persones?
3. Que pensen ara?
4. Quin missatge us dona aquest exercici?
5. Quines conclusions dedueix de la dinàmica?
Per últim, l'animador demnarà a cadascun dels participants que, pensin en el tema d'una pel·lícula coneguda, o el títol i argument d'una novel·la que hagin llegit, o recordin una historia vertadera en la que es reprodueixi un fet similar al que avui ha tingut lloc entre nosaltres: per força d'uns prejudicis socials discriminatoris hem atribuit sin fundament raonable i amb falsedat un crim a persones inocents.
Avaluació:
S'avaluarà la consecució del objectius proposats mitjançant la observació, així com el grau de satisfacció dels participants a través d'una enquesta.
Adaptacions:
S'han de tenir en compte les variants en el tipus de participants al qual va dirigit, l'edat, i altres característiques, com ara necessitats educatives especials.


Caricies per escrit
Edat: Adults.
Grandària del grup: Entre 20 i 30 persones.
Objectius:
- Fer reflexionar als pares sobre la importancia de transmetre els sentiments als fills
- Pensar en com es pot enfortir l'autoestima dels fills i la pròpia.
Durada: 35minuts aprox.
Materials:
Fulls i llàpis o bolígraf.
Desenvolupament:
Primerament se li demana als participants que agafin dos o tres fulls i els dobleguin en 8 troços, tallant-los. En cadascún dels troços han d'escriure a la inversa, un a un, els noms dels seus companys. Al revers escriuen en dues linies un pensament o un bon desig, dirigit al company que està designat en aquell tros de paper. Al acabar s'entreguen als destinataris. Es formen subgrups de 4 o 5 persones per a discutir l'experiència. Cada subgrup nombra un reporter per a oferir una reunió de les seves experiències. L'animador ha de guiar un procés per a que  grup analitzi com es pot aplicar aquesta dinàmica en els infants.
Avaluació:
S'avaluarà la consecució del objectius proposats mitjançant la observació, així com el grau de satisfacció dels participants a través d'una enquesta.
Adaptacions:
S'han de tenir en compte les variants en el tipus de participants al qual va dirigit, l'edat, i altres característiques, com ara necessitats educatives especials.


El "Lazarillo"
Edat: Adults.
Grandària del grup: Entre 20 i 30 persones.
Objectius:
- Que mares i pares reconeguin com els seus sentiments i emocions poden transmetre seguretat o inseguretat en els seus fills/es.
Durada: 20 minuts aprox.
Materials:
Fulls i llàpis o bolígraf.
Desenvolupament:
Primerament es fan parelles, on un farà de ceg i un altre de "lazarillo". El ceg (amb els ulls vendats) serà conduit pel "lazarillo" per les instal·lacions. Als 5 minuts, l'animador indica que tots tornin al ambient de treball i comparteixin l'experiència.
A partir d'aquí s'obre un debat sobre les emocions que podem despertar en els fills/es.
Avaluació:
S'avaluarà la consecució del objectius proposats mitjançant la observació, així com el grau de satisfacció dels participants a través d'una enquesta.
Adaptacions:
S'han de tenir en compte les variants en el tipus de participants al qual va dirigit, l'edat, i altres característiques, com ara necessitats educatives especials.

2 comentarios:

  1. Hauríeu de vigilar amb l'ortografia noies!
    Que sou mestres!!
    Passeu el corrector abans de fer una entrada.

    ResponderEliminar
  2. Sí, les dinàmiques estan bé, encara que no massa ben explicades, i estic d'acord amb la companya que hauríeu de cuidar més l'ortografia i la redacció!

    ResponderEliminar