domingo, 12 de junio de 2011

Nosaltres també aprenem a gestionar les nostres emocions!

Hola famílies!
Avui ens comuniquem amb vosaltres per explicar-vos una notícia fantastica!
Després d'un temps rumiant i lluitant per la bona pràctica a l'hora d'educar als nostres infants en la intel·ligència emocional hem aconseguit que ens donin cursets sobre l'educació emocional. Us presentem algunes dinàmiques que nosaltres com a mestres realitzem per a millorar en la nostra tasca.DINÀMIQUES PER A L’EQUIP DOCENT
APRENEM A GESTIONAR LES NOSTRES EMOCIONS

Un conjunt de dinàmiques per a ser millors educadors en l’àmbit emocional.

PUJOL, Laia i RODRÍGUEZ,Marta
15/06/2011


La vida en un globus.
Edat: Joves i adults.
Grandària del grup: Entre 10 i 20 persones.
Objectius:
- Donar a conèixer aspectes personals de cada mestre/a del grup.
- Facilitar el coneixement entre l'equip docent.
- Potenciar la confiança entre els membres.
Durada:
20 minuts aproximadament.
Materials:
- Globus.
- Folis.
- Bolígrafs.
- Equip de música.
Desenvolupament:
En primer lloc es repartirà un globus, un foli i un bolígraf per a cada participant. Aquest haurà d'escriure: 2 qualitats i 2 desitjos personals. A continuació, hauran d'introduir el paper dins el globus i inflar-lo i entregar-li a l'animador. L'animador posarà música i els membres del grup hauran de ballar seguint el compàs. A continuació soltarà el globus. Quan l'animador pari la música cada persona s'apropiarà d'un globus. Cada participant rebentarà el globus que hagi agafat , agafarà el paper, el llegirà i pensarà quina persona pot ser. Per finalitzar la dinàmica el grup es col·locarà assegut formant un cercle. Cadascú llegirà en veu alta el que posa en el seu paper i dirà quina és la persona que creu que l'ha escrit, així com les raons que li han portat a aquesta conclusió.
Avaluació:
S'avaluarà la consecució del objectius proposats mitjançant la observació, així com el grau de satisfacció dels participants a través d'una enquesta.
Adaptacions:
S'han de tenir en compte les variants en el tipus de participants al qual va dirigit, l'edat, i altres característiques, com ara necessitats educatives especials.Casa nostra.
Edat: Adults.
Grandària del grup: Entre 10 i 15 persones.
Objectius:
- Augmentar l'autoestima dels participants.
- Afavorir l'expressió de les opinions de tots els membres del grup.
- Fomentar la cohesió grupal de l'equip docent.
Durada:
30  min. aproximadament.
Materials:
Dibuixos o fotografies plastificades de:
- un camp.
- les bigues d'una casa.
- les parets exteriors del diferents pisos.
- un camp excavat.
- la teulada.
- les parets interiors.
- una excavadora.
- la terrassa.
- la porta d'entrada.
- els fonaments de la casa.
- les finestres.
- les rajoles de sòl.
Desenvolupament:
Asseguts en cercles per afavorir la participació, distribuirem el material en el grup donant la consigna següent: "Construirem una casa. Penseu per un moment en les qualitats dels vostres companys i digueu quina part podria ser cadascuna d'ells."
Una persona qualsevol inicia l'activitat i exposa a qui veu com a excavadpra, la resta del grup dóna la seva opinió i opina sobre qui més associen amb el mateix dibuix. Seguint el cercle opinarà el company immediat sobre els fonaments de la casa, i així succesivament fins a construir la casa.
Avaluació:
S'avaluarà la consecució del objectius proposats mitjançant la observació, així com el grau de satisfacció dels participants a través d'una enquesta.
Adaptacions:
Es pot realitzar la mateixa dinàmica però sense el material fotogràfic. Aquesta dinàmica s'ha de realitzar quan el grup es coneix suficient.


El poble necessita.
Edat: Adults.
Grandària del grup: Entre 15 i 20 persones.
Objectius:
- Analitzar els principis d'organització.
- Assumir diferents rols en un grup.
- Facilitar la cohesió i la col·laboració en el grup.
Durada:
45 min. aproximadament.
Materials:
Fulls de paper i bolígrafs per a cada subgrup.
Desenvolupament:
L'animador explicarà l'activitat, aquesta consisteix en que en menys de 15 minuts els subgrups han de realitzar la tasca que els ha tocat. Es formaran subgrups de 3 o 4 persones. Es repartirà un full en blanc a cada subgrup, on hauran d'escriure una activitat o tasca que haurà de ser realitzada per un altre grup. Aquestes tasques han de ser senzilles, des de cangtar o inventar-se una cançó, fer un dibuix, una representació, etc.
Un cop escrita la tasca, es plega el full i s'escriu en el revers un número o lletra que identifiqui al grup que l'ha escrit. Es barregen els fulls dins una bossa o caixa.
Un representant de cada grup haurà d'agafar un full plegat. No podran llegir la tasca que els ha tocat fins que l'animador no faci el senyal d'inici. El representant de cada subgrup ha de llegir la tasca en veu alta perquè tots els participants de tots els grups la sentin. Quan tots els subgrups hagin llegit la seva tasca, l'animador farà el senyal d'inici i els subgrups començaran la seva activitat.
Avaluació:
S'avaluarà la consecució del objectius proposats mitjançant la observació, així com el grau de satisfacció dels participants a través d'una enquesta.


El "JO" auxiliar.
Edat: Adults.
Grandària del grup: Indeterminat.
Objectius:
- Practicar habilitats socials.
- Resoldre problemes.
Durada:
45 min. aproximadament.
Materials:
No es necessita material.
Desenvolupament:
Els components del grup s'han d'agrupar per parelles. Un de cada parella li explica a l'altre un problema personal. La persona que escolta ha de empatitzar amb ell, es a dir, ha de practicar les seves habilitats socials. Posteriorment, s'intercanviaran els rols.
Finalment es realitzarà una posada en comú sobre la experiència en la dinàmica.
Avaluació:
S'avaluarà la consecució del objectius proposats mitjançant la observació, així com el grau de satisfacció dels participants a través d'una enquesta.


No hay comentarios:

Publicar un comentario