domingo, 12 de junio de 2011

Dinàmiques infantils

Hola famílies,
Durant aquest curs farem una sèrie d’activitats orientades al control de les emocions a través de diferents àmbits tals com el coneixement del cos, a través de la música, del llenguatge, de la plàstica, etc

  •  El/ la protagonista del dia: cada dia s’escull un nen o una nena que serà el protagonista. L’elecció es pot fer a sorts, per ordre de llista, pel lloc que ocupen a la classe... Es penja un full a la paret, on els company i companyes escriuran alguna cosa bonica d’ell. Al final de dia es llegirà i el/la protagonista es quedarà en full com a record.

  • La capseta: la dinamitzadora explica el següent: “Ara us ensenyaré una capseta un per un i ningú por explicar el què hi ha dins. Mirareu en silenci el seu contingut i esperareu que l’hagi vist tothom. Us donaré unes pistes, a veure si ho endevineu. Però recordeu: no podeu dir res!. Aquí dins hi ha una persona molt important, la més important de la vostra vida; una persona molt bonica i que val mol. Una persona que té moltes coses bones, moltes qualitats. Una persona que estimeu molt i també és estimada per molta gent...” Quan miren dins la capseta, hi veuran la seva imatge reflectida al mirall. Després es comenta què han sentit, què pensaven que hi havia, etc..  • La teranyina: el mestre llença el cabdell a algú sense deixar anar l’extrem, a la vegada que diu alguna cosa positiva d’aquesta persona. Qui rep el cabdell, agafa el fil i el llença a una altra persona, dient també una cosa positiva d’ella. I així sucessivament fins que entre tots els participants s’ha format una teranyina. Després es pot parlar de com ens hem sentit i què en pensem de les valoracions fetes.


  • El meu arbre: Cada alumne ha de dibuixar un arbre amb arrels, branques, fulles i fruites. Es pot fer un model a la pissarra, perquè vegin com ha de ser i els càpiga el què han d’escriure: a les arrels, les qualitats i capacitats que creu que té. Per exemple (sóc treballadora); a les branques, les coses positives que fa. Per exemple (sempre faig els deures); a les fulles i als fruits, els èxits que aconsegueix. Per exemple: (trec bones notes). Desprès es fa una posta en comú, on cada participant pot afegir, d’un altre color, les arrels, branques o fulles i fruits que els altres li reconeguin.


  • Endevinem les emocions: es tracta d’una activitat que ens servirà per identificar les emocions dels altres, per desenvolupar una major competència emocional i per saber expressar les emocions a través del llenguatge no verbal. Aquesta activitat té una durada d’uns 30 minuts aproximadament i el material que requereix és: cartolines o fulls blancs, cadires, una aula i bolígrafs. El seu desenvolupament és el següent: les educadores demanaran que ela alumnes es posin en forma de “u” amb les seves cadires i els hi explicaran l’activitat que consistirà en quatre o cinc persones sortiran a fora de l’aula, i a continuació l’educadora ensenyarà un full, als alumnes que estan dins l’aula, on hi posarà una emoció perquè sigui representada. Quan hagi passat un minut perquè puguin pensar què faran, els altres alumnes entraran a l’aula i la resta de grup començarà a representar l’emoció esmentada en el full fent servir la comunicació no verbal i les persones que han entrat a l’aula hauran se saber quina emoció estan expressant. Quan hagin encertat les emocions hauran d’explicar a la resta del gruo què han sentit i perquè creuen que és aquella emoció en concret.


  • Que hem passa?: Es tracta d’una dinàmica que ens servirà per identificar les emocions dels altres i saber expressar les emocions a través del llenguatge no verbal. Aquesta activitat té una durada d’uns 30 minuts aproximadament i el material que necessitarem serà: una aula, uns pòsits i bolígrafs. El seu desenvolupament és el següent: les educadores enganxaran un pòsit amb el nom d’una emoció escrita i els enganxaran a cada persona a l’esquena, així cada alumne tindrà una emoció. Tot el grup es posarà de peu i sense fer servir la parla hauran d’anar caminant i anar fent mitjançant gestos, l’emoció de l’altra persona; quan la persona ja sàpiga quina emoció porta a l’esquena seurà a la cadira. Quan tots els alumnes estiguin asseguts a les cadires, l’educadora anirà preguntant un per un què creu que porta a l’esquena, com s’ha sentit i per què creu que és aquella emoció en concret. Les emocions que es treballaran en aquesta dinàmica són les següents: la ràbia, la melangia, la por, la pena, l’alegria, la gelosia, la vergonya, l’admiració, el fàstic, la sorpresa, la curiositat, l’avorriment, la nostàlgia, entre d’altres.


  •   Pintem les emocions:  Es tracta d’una activitat que ens servirà per expressar les emocions que sentim a través de la música i d’una història en un paper. Aquesta activitat té una durada d’uns 45 minuts aproximadament i el material necessari serà: paper d’embalar, ceres de diferents colors, un radiocasser, un Cd de música i un mocador per a cada alumne. El seu desenvolupament serà el següent: les educadores repartiran un paper i una cera a cada alumne. Aquests alumnes s’hauran de tapar els ulls amb un mocador. Seguidament les dinamitzadores començaran a explicar una història que anirà lligada amb la música que sona en tot moment, mentre s’està explicant la història i la música va sonant, els alumnes hauran d’expressar mitjançant el llenguatge gràfic o plàstic les emocions que senten. Un cop acabada l’activitat els alumnes sortiran a explicar a la resta de companys que ha sentit i que perquè ha dibuixat això.

No hay comentarios:

Publicar un comentario